เราคือบริษัทชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัย

มั่นใจในความปลอดภัยโดยบุคลากรคุณภาพที่บูรณาการร่วมกับเทคโนยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ในด้านการบริหารองค์กร การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานฝึกอบรมมาตรฐาน

บริษัทของเรามีสถานฝึกอบรมมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราต้องผ่านการอบรบทุกคน

การบูรณาการความปลอดภัย

บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และได้รับความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จำกัด สาขากาญจนบุรี

  • บริหารงานภายใต้บริษัทรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.จำกัด สำนักงานใหญ่ โดย สาขากาญจนบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 476/1 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกับกับการ ประสานงาน บริหารจัดการ และอำนวยการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง 
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่12/39-40 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชกาญจนบุรี

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

หน่วยงานโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า

หน่วยงานในโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ที่ 199 ตำบล ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี

หน่วยงานบริษัทบ่อพลอย โซล่าร์ จำกัด กาญจนบุรี

หน่วยงานบริษัทบ่อพลอย โซล่าร์ จำกัด กาญจนบุรี เป็นบริษัทในเครือบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก อำเภอบ่อพลอย

หน่วยงานบริษัท ปภพ รีนิว เอบิล จำกัด

หน่วยงานในบริษัท ปภพ รีนิว เอบิล จำกัดกาญจตั้งอยู่ที่ 120 60/9 อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

คิดถึงความปลอดภัย คิดถึงเรา

CONTACT US

ติดต่อได้ที่ 476/1 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
Tel. 086-793-0007 : 091-939-4888 : 02 441 9468
Fax. 02-441-9469 | E-mail : athoomchai_s@yahoo.com
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม : Facebook Fanpage

ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

เอกสารแนะนำบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะให้เราได้ดูแล ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

Download

เอกสารแนะนำบริษัทเพื่อให้ท่านได้อ่านก่อนตัดสินใจ
Click Here

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา

เลือกความปลอดภัย เลือก เอ็น.พี.

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เอ็น.พี.

เรามีสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาตรฐานผ่านการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานในวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย

สถานฝึกอบรม เอ็น.พี.

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้ดูแลความปลอดภัย

5/5